Zobacz cały wątek

Cytat: O mojej "karierze" decyduję ja sam i moje postępowanie w tym kierunku


No tak, to fakt, ponoć zwolnienie na druku ZUS ZLA wystawił na SAMEGO SIEBIE.
Widocznie, aż tak źle z innymi Doktorami w JW, że kto inny mu nie mógł wystawić "lecza". Pewnie Dowódca JW by Mu pomógł, ale Chłopina nie ma pieczątki Lekarskiej. Ciekawe co takie postępowanie reguluje? Czy są jakieś podstawy prawne na to, że lekarz wystawia zwolnienia L-4 na samego siebie?
Takich Szefów Służby Zdrowia nam potrzeba - samowystarczalni, nie będą płakać, że są braki kadrowe w JW, sam jeden, a wszystko opanuje i "połapie"!
Data: Nie 06 Lip, 2008
 
Wątek: Zobacz temat
Odpowiedzi: 21
Wyświetleń 1219

 

Zobacz cały wątek

Popieram w pełni to co napisał bartholus
Należy odróżnić dwie podstawowe sprawy:
- stwierdzenie niezdolności do pracy żz wskutek choroby
- wpis na druku ZUS ZLA o konieczności sprawowania opieki nad członkiem rodziny
W drugim wypadku żz posiada całkowitą zdolność do pełnienia obowiązków służbowych i w gestii dowódcy pozostaje, czy udzieli mu zgody na sprawowanie opieki. Nie spotkałem się jeszcze z odmową dowódcy (to też ludzie ). Potrzebny jest jednak do tego wniosek żz.

OT: Na egzemplarzu, który otrzymuje osoba chora/sprawująca opiekę nie ma wpisanego numeru statystycznego choroby (według klasyfikacji jednostek chorobowych ICD 10) z uwagi na tajemnicę lekarską. Ktoś wcześniej o tym pisał.
Pozdrawiam
Data: Wto 06 Maj, 2008
 
Wątek: Zobacz temat
Odpowiedzi: 21
Wyświetleń 1585

Zobacz cały wątek

Widzę, ze co JW to inna interpretacja...
W mojej jest tak, że jak masz na druku ZUS ZLA wystawionym na żołnierza, zaznaczone pole, że to na opiekę nad członkiem rodziny, trzeba dołaczyć wniosek o wyrażenie zgody przez dowódcę na tą opiekę (druk dają w kadrach)... w zasadzie to zawsze tą zgodę sie dostaje ale jest pewien problem:
- przykładowo dostaję L4 w sobotę to musze jechac 300 km do JW żeby w poniedziałek wypełnic wniosek o zgodę, złożyć go w kancelarii, i jechac z powrotem do chorej żony??
Data: Wto 06 Maj, 2008
 
Wątek: Zobacz temat
Odpowiedzi: 21
Wyświetleń 1585

Zobacz cały wątek

Cytat:
art. 218.
§1. Kto, wykonującczynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, złośliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika wynikające ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§2. Osoba określona w §1, odmawiająca ponownego przyjęcia do pracy, o której przywróceniu orzekł właściwy organ, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

art. 219.
Kto narusza prawa o ubezpieczeniach społecznych, nie zgłaszając, nawet za zgodą zainteresowanego, wymaganych danych albo zgłaszając nieprawdziwe dane majace wpływ na prawo doświadczeń albo ich wysokość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.to jezeli chodzi o sankcje karne.

Co do rozliczeń, pracodawca musi co miesiąc informować pracownika na druku ZUS RMUA (lub wydruku komputerowym na którym wszystkie wymagane dane się znajda) o danych zawartych w imiennych raportach przekazanych do zus. W przeciagu 3 miesiecy ubezpieczony zgłasza płatnikowi (pracodawcy) wniosek o sprostowanie informacji <w razie nieprawidłowości> a także powiadamia zus.

pozdrawiam
Data: 2007-06-23, 13:17
 
Wątek: Zobacz temat
Odpowiedzi: 1
Wyświetleń 679

Zobacz cały wątek

Cytat: na poprzedniej stronie lily umieściła kwoty tychże kar...

zus robi co może by wyciągnąć kasę...cytuję emaila z NFZ:
"Witam,

Odpowiadając na Pani pytanie dotyczące możliwości objęcia żony ubezpieczeniem zdrowotnym w sytuacji, gdy mąż prowadzi działalność gospodarczą informuję, iż taka możliwość istnieje – jest to ubezpieczenie członków rodziny osoby ubezpieczonej. Możliwość objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym członków rodziny osoby ubezpieczonej przewiduje Art. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Katalog osób, które są traktowane jako członek rodziny określa Art.5 ust. 3 9.2007. ustawy.

Z Pani pytania nie wynika jasno czy posiada Pani własny tytuł do ubezpieczenia (Np. jest Pani pracownikiem) czy nie. W sytuacji gdyby nie posiadała Pani własnego tytułu do ubezpieczenia, mąż może Panią zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (poprzez złożenie druku ZUS ZCZA). Jednocześnie pragnę zaznaczyć, iż ustawa nie różnicuje możliwości zgłaszania do ubezpieczenia członków rodzin osób prowadzących działalność gospodarczą, pracowników czy osób ubezpieczonych dobrowolnie.

W razie wątpliwości proszę o kontakt z Działem Ewidencji MOW NFZ pod numerem telefonu 022 582 84 25 lub 582 84 26.

Z wyrazami szacunku
Kinga Lorentowicz

Dział Ewidencji
Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ"
Data: 2007-09-16, 11:55
 
Wątek: Zobacz temat
Odpowiedzi: 51
Wyświetleń 1576

Zobacz cały wątek

Cytat: Powiedzcie mi jak to jest z tymi papierami, bo ja niby "czytata", a juz sie pogubiłam....wniosku o rente dalej nie złozyłam, bo dalej sie wstydze jakos No, ale tak sobie postanowiłam, że jeszcze przed koncem roku ten wniosek zloze, bo tak sobie postanowilam, ze do konca roku pozamykam wszystkie sprawy, ktore zamkniecia wymagaja:-)
I teraz mam zagwostkę...druk do ZUS wypełniał mi lekarz ortopeda, no i wpisał mi tam te moje wszystkie ortopedyczne historie...ale...
Piszecie tu o jakichs symbolach na rozne choroby, czyli wynikałoby, że powinnam do ZUS załączyć rownież dokumenty poswiadczające inne schorzenia. I tu pytanie...przeszlam kiedys chorobe nowotworowa, no ale lekarze mi ta gadzinę usunęli i jej nie mam...jaki jest sens załączania np. takiej historii choroby, skoro choroby teoretycznie juz nie ma?
I nastepne...czy załączając dokumenty poświadczające inną chorobę, powinnam mieć też jakieś zaświadczenie od lekarza, które by zawierało sentencję tej choroby, bo wątpie, by komukolwiek w ZUS chciało sie czytać pojedyncze papierki?
Powiedzcie mi, jak to wyglada w praktyce, jak Wy robiliście.Oj ja też się długo wstydziłem, kilka lat to trwało. Mi lekarka z POZu wypisała wniosek na druku Zusu ja załączyłęm kopie wszystki wypisów ze szpitali i opisów choroby. Złozyłem to w Zusie razem z ich wypełnionym drukiem i czekałem na komisję.
I tyle. Koniec kropka. Przyznali bez problemu. A dalej jakos tak mi nie tak...
Data: 2007-12-21, 12:35
 
Wątek: Zobacz temat
Odpowiedzi: 160
Wyświetleń 4948

Zobacz cały wątek

W tym względzie istotny jest zbieg tytułów do ubezpieczeń.
Pracownik, którego wynagrodzenie ze stosunku pracy jest równe co najmniej minimalnemu (aktualnie chyba 1126 zł),może dobrowolnie z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej wykupić ubezpieczenie emerytalne i rentowe (gdy przystąpi do tych ubezpieczeń, podlega również ubezpieczeniu wypadkowemu), ale ubezpieczenie zdrowotne jako osoba prowadząca działalność musi wykupić obowiązkowo. Jeśli taka osoba będzie płaciła tylko składki na ubezpieczenie zdrowotne to składa druk ZUS ZZA. Deklarację rozliczeniową na druku ZUS DRA składa się do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni i w tym samym czasie trzeba opłacić składkę. Tutaj istotne znaczenie ma też to za kogo osoba prowadząca działalność będzie opłacała składki - jeśli tylko za siebie, to nie trzeba składać deklaracji rozliczeniowej co miesiąc. Wystarczy zadeklarować jako podstawę wymiaru składek ubezp. społecznego 60 % przeciętnego wynagrodzenia lub 30 % minimalnego, a przy ubezp. zdrowotnym 75 %.Czy inaczej wygląda sprawa w kwestii rolników, to niestety nie wiem, ale może powyższe informacje będą pomocne. Nie jestem pewna też czy jesteś rolnkiem czy chcesz najpierw kupować od rolnika i sprzedawać dalej. Ważne jest też to, czy pracownik podpisał z obecnym pracodawcą umowę o zakazie konkurencji.
Tak czy inaczej należy sprawdzić, czy w danym rodzaju działalności nie jest wymagana kasa fiskalna, a jeśli tak, to od którego momentu.
Faktury VAT wystawia się jak się jest Vatowcem - niektórych działalności ustawa nie zwalnia z vatu - to też trzeba sprawdzić.
Data: Śr, 7 sty 2009, 09:49
 
Wątek: Zobacz temat
Odpowiedzi: 5
Wyświetleń 247

Zobacz cały wątek

Cytat: Mirka napisał/a:
dodatkowo:
- zasiłek opiekuńczy ( wypłaca ZUS), max nie dłużej niż 60 dni w roku na chore dziecko do 8 lat.

na czym to polega?"Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany w przypadkach, w których pracownik nie może wykonywać pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki
nad dzieckiem.
Prawo do zasiłku przysługuje na równi matce lub ojcu dziecka, jeżeli oboje są zatrudnieni.
Zasiłek opiekuńczy wypłaca się tylko jednemu z rodziców, temu, który wystąpi z wnioskiem o jego wypłatę za dany okres.
Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany niezależnie od tego, po jakim okresie od zatrudnienia pracownika zachodzi konieczność sprawowania przez niego opieki.
Jakie dokumenty uprawniają do wypłaty świadczenia?
Pracownica, która dostarczyła zaświadczenie lekarskie o konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem, ma prawo do zasiłku opiekuńczego za okres sprawowania opieki
w wysokości 80% wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku.
Zasiłek opiekuńczy może przysługiwać także wówczas, gdy opieka jest sprawowana
nad chorym dzieckiem, które przebywa w szpitalu. O tym, że zachodzi konieczność
zapewnienia przez jednego z rodziców opieki nad dzieckiem przebywającym w szpitalu, orzeka lekarz leczący dziecko, wystawiając zaświadczenie lekarskie ZUS Podstawowym dokumentem stanowiącym podstawę do wypłaty zasiłku opiekuńczego
z tytułu sprawowania opieki nad chorym dzieckiem jest zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu ZUS ZLA.
Ubezpieczony występujący o wypłatę zasiłku składa również wniosek o uzyskanie tego zasiłku na druku ZUS Z-15.
Jeżeli zasiłek wypłacany jest przez ZUS, do jego wypłaty niezbędne jest zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3 - w przypadku pracowników."

W Twojej sytuacji należy poprosić lekarza prowadzącego o wystawienie od 5 lutego zwolnienia na druku ZUS ZLA. Mam nadzieję, że uzna konieczność osobistego opiekowania się Zuzią w szpitalu. Druk ten dostarczysz do swojej firmy jak najszybciej, bo jeśli zasiłek będzie wypłacał ZUS, to może to potrwać.
Potem wszystko zależy, w jak dużej firmie pracujesz.
Jeśli do 20 pracowników, to zasiłek będzie Ci wypłacał ZUS. Jestem pewna , że księgowa bedzie wiedziała co dalej robić i jakie druki Ty musisz dodatkowo wypełnić , a jakie ona. To jest rutyna, a zasiłki opiekuńcze matki biorą często.
Jeśli natomiast szpitalny lekarz prowadzący uzna, że nie musisz opiekować się dzieckiem przebywającym w szpitalu, to taki zasiłek będzie Ci przysługiwał od momentu kiedy Zuzia będzie już w domu, a zwolnienie ZUS ZLA wypisze ci lekarz pediatra.
Data: 2008-01-30, 09:19
 
Wątek: Zobacz temat
Odpowiedzi: 1389
Wyświetleń 43561

Zobacz cały wątek

Cytat: Tak jak napisał kolega Gajowiec, chodzi o moralne podejście do sprawy. Na koniec chciałbym przytoczyć zasady działania mojego kolegi (zapewniam, że nie łamie prawa), który pełni ta zaszczytną funkcję, On nie ma żadnych moralnych skrupułów. W trakcie rozmowy proponuje: „w związku z tym jak jesteś chory i możesz chodzić to pozostałą część zwolnienia możesz przeleżeć na Izbie Chorych w naszej JW. lub w macierzystej jednostce”.

Cytat: Panie Ivenhoe, mam pytanie "jak żołnierz będąc w domu (chodzi Mi o miejsce zamieszkania) wpadnie pod samochód lub zrobi sobie „kuku” to, kto będzie ponosił odpowiedzialność?" Rozumiem, że Komendant Garnizonu, „NIE” - odpowiedzialność będzie ponosił dowódca jednostki, który otrzyma przypuszczalnie takie pytanie, „co zostało zrobione, aby żołnierz wrócił do jednostki?.Pytanie przez Pana zadane,zada przełożony,jeśli zapyta odpowiem :żołnierz był chory,miał ustawowo uregulowane zwolnienie od zajeć w które ja nie mam prawa ingerować,nie upowaznia mnie do tego Panie ...jakikolwiek przepis prawa".

Pytanie zadane przeze mnie/pierwszy post na górze/ zada prokurator i sąd/znam z doświadczenia/ karkołomne tłumaczenie w rodzaju :"było leżeć,siedzieć czy chodzić" nikt nie przymie do wiadomości.Padnie pytanie?:"jaki przepis prawa pozwala Panu Pułkownikowi,majorowi ingerować w proces leczenia i jego przebieg".?"Jaki przepis pozwala na interpretację symboli na druku ZUS ZLA w/g własnego przełożonego uznania"?

Ja nie radzę bawić się w tak pojęte szerzenie zasad moralnych,ale wolna wola.Każdy może ryzykować/to o czym pisze znam z ...doświadczenia/.No i nie piszę co mówili rodzice żołnierza,ale mozna sie domyśleć.
Pragnę jedynie zauważyć jak niebezpieczne i niezgodne z prawem jest wprowadzanie swoistego relatywizmu w ocenie zwolnień.Zakładam że piszący tutaj znają granice zdrowego rozsądku ale ...jeśli można chorego zmusić do podróży:"bo ma może chodzić"/podkreślam "może"/to dlaczego inny przełożony nie może uznać może sprzątać kible,biegać na zaprawie,a trzeci uzna ...może jeździć Starem/bo to lżejsze od chodzenia/.Dlaczego przełożony nie może nakazać/a może zdaniem niektórych może?/:masz się leczyć tylko u lekarza w jednostce-to rozkaz.
Zwolnienie lekarskie jest zwolnieniem od wykonywania zajeć służbowych!The end.

P.S.Chyba nie tak buduję się morale.Morale można szybko poprawić-zaprzestać zmuszania do służby wojskowej,a jeśli już to konieczne płacić skromne 30 PLN dziennie żołdu za każdy dzień wykonywania obowiązków i problem zaniknie.Tymczasem u kadry zdarza się tendencja do traktowania żołnierza zsw jako kogoś "z kim można wszystko zrobić".Jeśli nie przekracza granic prawa...nie.A posiadając l-4 nie przekracza.
Data: Sob 13 Paź, 2007
 
Wątek: Zobacz temat
Odpowiedzi: 30
Wyświetleń 1969

Zobacz cały wątek

Płatnik składek jest zobowiązany, za każdy miesiąc kalendarzowy, przekazywać pracownikom na piśmie informacje zawarte w imiennych raportach miesięcznych przekazywanych do ZUS w celu ich weryfikacji. Płatnik składek może przekazywać ubezpieczonym informacje na druku ZUS RMUA lub w innej formie (stosowanie druku ZUS RMUA nie jest obowiązkowe). Z tym że informacje przekazywane w innej formie muszą spełniać wymogi określone w art. 41 ust. 8 ustawy o sus, tj. zawierać:
*informacje dotyczące płatnika składek, miesiąc i rok, których raport dotyczył,
*nazwisko i imię oraz numery identyfikacyjne ubezpieczonego,
*wymiar czasu pracy,
*zestawienie należnych składek na ubezpieczenia społeczne w podziale na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, zawierające dane o tytule ubezpieczenia, podstawie wymiaru składek, kwocie składki w podziale na należną od ubezpieczonego i płatnika składek oraz z innych źródeł finansowania, kwocie obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe wynikającego z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. nr 116, poz. 1207; ostatnia zmiana w Dz. U. z 2006 r. nr 157, poz. 1119),
*podstawę wymiaru i kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne,
*rodzaje i okresy przerw w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne,
*informacje o wypłaconych zasiłkach oraz wynagrodzeniach z tytułu niezdolności do pracy wypłaconych na podstawie Kodeksu pracy,
*informacje o złożeniu przez ubezpieczonego zawiadomienia o przekroczeniu rocznej podstawy,
*kod wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, do którego przekazywana jest składka zdrowotna,
*oświadczenie płatnika składek, że dane zawarte w raporcie są zgodne ze stanem faktycznym, potwierdzone podpisem płatnika składek lub osoby przez niego upoważnionej,
*datę sporządzenia, podpis płatnika składek lub osoby przez niego upoważnionej.

uważam, że data sporządzenia tego zaświadczenia będzie miała znaczenie
więc, jeżeli bedzie , że sporządzona ją 10.11.xx, a dotyczy października, to wystarczy do 10.12.xx

Tak mi się wydaje - przynajmniej -
Data: Pią Lis 07, 2008 11:07 am
 
Wątek: Zobacz temat
Odpowiedzi: 13
Wyświetleń 523

Zobacz cały wątek

Cytat: Dz.U.04.138.1465
rozporządzenie z dnia 28 maja 2004 r.
Minister Obrony Narodowej
Urlopy żołnierzy zawodowych.
§ 21. 1. Dowódca jednostki może udzielić żołnierzowi, pełniącemu służbę w podległej mu jednostce wojskowej, zwolnienia od zajęć służbowych w razie konieczności sprawowania przez żołnierza osobistej opieki nad najbliższym członkiem rodziny, o którym mowa w art. 62 ust. 13 ustawy.
2. Zwolnienie od zajęć służbowych, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić tylko wówczas, gdy z żołnierzem nie zamieszkują członkowie rodziny, którzy mogą taką opiekę zapewnić, a w razie konieczności zapewnienia opieki dziecku - gdy żołnierz jest samotny albo gdy małżonek z powodu choroby lub matka z powodu połogu nie może zaopiekować się dzieckiem i gdy nie ma innych członków rodziny wspólnie zamieszkałych, którzy mogliby zapewnić opiekę dziecku.
3. Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, udziela się na umotywowany wniosek żołnierza.
4. Dokumentami potwierdzającymi konieczność sprawowania przez żołnierza osobistej opieki, o której mowa w ust. 1, są:
1) zaświadczenie lekarskie dotyczące osoby, nad którą żołnierz ma sprawować opiekę;
2) odpis skrócony aktu urodzenia dziecka.Zarazem informuję, że nie neguję wypowiedzi kolegów i liczę na wyrozumiałość podczas zwracani mi uwagi, że piszę bzdury.

§21 w części dotyczącej ust. 1 i 2 sprawa jasna ale wg mnie dotyczy tylko i wyłącznie zaświadczenia wystawianego przez lekarza (potrzeby opieki nad członkiem rodziny), ale nie na druku ZUS ZLA. I tu zaczyna działać ust. 3 czyli żołnierz pisze wniosek (umotywować dlaczego chcę skorzystać z dobrodziejstwa art. 62 ust 13 i §21) i przedstawia zaświadczenie o potrzebie sprawowania opieki. Ust. 4 sprawa jasna i tu się określa jasno jakie dokument uprawnia do otrzymania zwolnienia do zajęć służbowych.
Przykład:
Dziecko nagle mi zachorowało w niedzielę, żona w delegacji mam L4 – opieka na 6 dni i co udaję się w poniedziałek do pracy piszę wniosek załączam druk L4? Tak odpowiedź w środę albo później. Panowie nie trzymajmy się sztywno tego §. Nikt nie podważy opieki na druku L4.
Jak pisałem wcześniej mogę się mylić.
Data: Wto 09 Gru, 2008
 
Wątek: Zobacz temat
Odpowiedzi: 34
Wyświetleń 1108

Zobacz cały wątek

Cytat:Witam mam pytanie co do druku ZUS DRA mianowicie rozpocząłem działalność 10 stycznia wiem ze za te 10 dni nie płacę ubezpieczenia społecznego i tu moje pytanie jak to uwzględnić w tym druku DRA?????Jeśli płacisz ZUS np od 10 stycznia, to z tego co mi powiedziano w ZUSie to rozkładasz składki proporcjonalnie.
Jeśli pracujesz i płacisz tylko zdrowotne, to czy działasz w danym m-cu 2 dni czy 15 dni i tak płacisz całość składki.
Data: So, 2 lut 2008, 11:59
 
Wątek: Zobacz temat
Odpowiedzi: 3
Wyświetleń 2093

Zobacz cały wątek

Cytat: Chory nie może tego i tamtego, ale kasę ciągnie bez skrupułów. Jeśli to nie spowodowane jest wypadkiem w pracy to proponowałbym 75% uposażenia.

Cytat: Art. 60b. Zwolnienie żołnierza zawodowego od zajęć służbowych z powodu choroby następuje na podstawie zaświadczenia lekarskiego wystawionego zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego
w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267).”;myślę że to jednoznacznie okresla co jest podstawą zwolnienia żołnierza od zajęć służbowych/jak rozumiem wszelkich/.Skończą sie być moze mające źródła w przeszłości wykładnie"w rodzaju :"lekarz wnioskuje ale tak naprawdę zwalnia dowódca".Takie opinie spotkałem i ta forum.

W powyższym kontekście watpliwości budzi kierowanie/zgodnosć z prawem takiej czynności/ żołnierza na l-4 na komisję lekarskie/często do odległości 400-500 km,a więc wielodniowe/.Cz tez zlecanie innych zadań

Zapisy na druku ZUS ZLA "może chodzić" nie stanowia w mojej opinii jakiejkolwiek podstawy do 'wymuszania na żołnierzu realizacji zadań" w sytuacji gdy jest On od tych zadań zwolniony/bez dodatkowych komentarzy w przepisach:"co d-ca może.Poza tym zapis może chodzić nie oznacza moze pracować/podróżować/ a tak jest czasami interpretowany.
Całość analogii dotyczącej zasad działania orzeczników ZUS do zołnierza nie ma w mojej opinii najmniejszych podstaw/bo doszlibysmy do momentu...świadczeń rehabilitacyjnych lub ...cofnięcia zasiłku /.

Reasumując cała dyskusja sprowadza się:czy dowódca moze ingerować w zwolnienie lekarskie,kierować w podróz słuzbową/jeśli tak to dlaczego nie moze nakazać powrotu do pracy w celu realizacj lżejszych zadań w/g swojego uznania?

W mojej opinii/i pomimo ataków przełożonych ją stosuję/ nie ma ingerowania w l-4 żołnierza i...dobrze znając zapędy co poniektórych.

I na koniec: co jesli żołnierz nie zgłosi się podczas l4 oczywiście na badania lub do komisji/wkl/ bo stwierdzi że nie mógł czy jest to niewykonanie rozkazu,nieusprawiedliwione niestawiennictwo?

Chyba trudno to tak interpretować.

Pozdrawiam.
Data: Pon 10 Wrz, 2007
 
Wątek: Zobacz temat
Odpowiedzi: 55
Wyświetleń 3268

Zobacz cały wątek

Bezrobotny otrzyma 1180 zł miesięcznie za udział w szkoleniu

RYNEK PRACY | Projekt nowelizacji ustawy zatrudnieniowej

07:00 19.06.2008
czwartek

Osobie bezrobotnej, która nie stawi się na wezwanie urzędu pracy, trudniej będzie usprawiedliwić swoją nieobecność.

Urzędnik będzie domagał się od bezrobotnego, który nie stawi się w urzędzie, zaświadczenia lekarskiego na druku ZUS/ZLA o niezdolności do pracy - powiedziała wczoraj Czesława Ostrowska, wiceminister pracy i polityki społecznej.

Takie rozwiązanie zawiera projekt nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, który wczoraj został przesłany do konsultacji społecznych. Zgodnie z nim wzrosnąć ma też wysokość zasiłku dla bezrobotnych. Osoby, które mają prawo do takiego świadczenia, przez pierwsze trzy miesiące będą otrzymywać 70 proc. minimalnej płacy. Wysokość zasiłku wyniesie 842 zł. Następnie bezrobotny będzie otrzymywał świadczenie w wysokości 50 proc. wynagrodzenia minimalnego, czyli 602 zł do końca okresu zasiłkowego (Obecnie zasiłek dla bezrobotnych wynosi 538,30 zł).

Takie rozwiązanie ma zmobilizować bezrobotnego do poszukiwania pracy albo przekwalifikowania się - mówi Czesława Ostrowska

Według niej wprowadzenie degresywnej wysokości zasiłku jest konieczne, aby pobieranie go przez bezrobotnego nie było sposobem na życie.

Rozwiązanie to popiera Zbigniew Żurek, wiceprezes Business Centre Club. W jego opinii zasiłek nie może być czymś w rodzaju pensji. Jego wysokość powinna być taka, by osobie niepracującej nie opłacało się utrzymywać takiego statusu.

Przygotowany przez resort pracy projekt zawiera także rozwiązania dotyczące szkoleń osób bezrobotnych.

Kierunki dokształcenia będą odpowiadać potrzebom pracodawców - zapewnia Czesława Ostrowska.

Z kolei Hanna Świątkiewicz-Zych, dyrektor departamentu rynku pracy w MPiPS, dodaje, że jeśli bezrobotny będzie chciał zdobywać nowe kwalifikacje podczas szkolenia, otrzyma więcej pieniędzy. Przez cały okres szkolenia (ma ono trwać od kilku do kilkunastu miesięcy przez pięć dni w tygodniu, siedem lub osiem godzin dziennie) otrzyma stypendium szkoleniowe. Wyniesie ono 120 proc. podwyższonego zasiłku (1011,4 zł) lub 140 proc. dla osób po 50 roku życia (1179,9 zł).

To bardzo dobre rozwiązanie, bo zmobilizuje osoby bezrobotne do udziału w szkoleniach, nabywania nowych kwalifikacji, dzięki którym zdobędą nowy zawód i pracę - uważa Elżbieta Szlinder, kierownik w powiatowym urzędzie pracy w Gdyni.

Izabela Rakowska-Boroń

http://finanse.wp.pl/POD,15,wid,10070049,prasa.html
Data: czwartek, 19 czerwca 2008, 12:35
 
Wątek: Zobacz temat
Odpowiedzi: 530
Wyświetleń 85140

Zobacz cały wątek

Cytat: Przy ustalaniu prawa do zasiłku chorobowego i jego wysokości:

I. bez względu na to, kto dokonuje wypłaty świadczenia, czy płatnik składek, czy ZUS, dowodem stwierdzającym czasową niezdolność do pracy z powodu choroby oraz pobyt w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej jest zaświadczenie lekarskie sporządzone na druku o symbolu ZUS ZLA (art. 53 ust. 1, art. 55, art. 59 ust. 14 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa; t.jedn.: Dz. U. 2005 r. Nr 31 poz. 267; dalej jako - u.ś.p.). Wzór druku ZUS ZLA zawarto w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika ZUS (Dz. U. Nr 65 poz. 741; dalej jako rozporządzenie w sprawie zaświadczeń lekarskich).

Dowodem do przyznania i wypłaty zasiłku chorobowego za okres niezdolności do pracy orzeczonej za granicą jest przetłumaczone na język polski zaświadczenia zagranicznego zakładu leczniczego lub zagranicznego lekarza:

- wystawione na blankiecie z nadrukiem określającym nazwę zagranicznego zakładu leczniczego lub imię i nazwisko zagranicznego lekarza, opatrzone datą wystawienia i podpisem,

- określające początkową i końcową datę tej niezdolności,

zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. Nr 65 poz. 742; dalej jako - rozporządzenie w sprawie zasiłków chorobowych).

Cytat: zwolnienia cząstkowe wystawiane przez lekarza mogą być wystawiane w łącznym nieprzerwanym okresie nie dłuższym jak 180 dni. Po tym okresie są nieważne,Tym razem to ja będę się upierał przy tym, aby to Wentylator nas przekonał i wskazał konkretny przepis prawa, który mówi, iż zwolnienia wystawione poza łączny okres 180 dni są z mocy prawa nieważne?

W odpowiedzi zaś na Twoje pytanie, art 60b ustawy o służbie ....... w zw. z art. 55 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych .... wskazuje wyłącznie na fakt, jaki obowiązuje wzór zaświadczenia lekarskiego. Idąc Twoim torem rozumowania oraz sugestii iż ustawa ma pełne zastosowanie w wojsku żołnierze zawodowi powinni uzyskać wszelkie uprawnienia i obowiązki z tytułu jej zapisów, czyli np.

Art. 4. 1. Ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego:

1) po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego - jeżeli podlega obowiązkowo temu ubezpieczeniu;

lub

Art. 11. 1. Miesięczny zasiłek chorobowy, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, wynosi 80 % podstawy wymiaru zasiłku.

Pozdrawiam Radca WP
Data: Pon 11 Sie, 2008
 
Wątek: Zobacz temat
Odpowiedzi: 31
Wyświetleń 1135

Zobacz cały wątek

Zarejestrowani w urzędach pracy, którzy będą się szkolić, dostaną wyższe świadczenia

Ministerstwo Pracy skierowało do konsultacji projekt nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
– Nowe przepisy mają zmienić sposób funkcjonowania urzędów pracy. Chcemy, by przestały pełnić funkcję rejestracyjno-ewidencyjną, a stały się instytucją, która ma podjąć efektywne działania, by maksymalnie skrócić czas pozostawania bez pracy. Bardzo dobra sytuacja Funduszu Pracy pozwala wzbogacić paletę rozwiązań, które zaktywizują bezrobotnych i poprawią sytuację na rynku pracy osób, które są zagrożone utratą zatrudnienia – powiedziała Jolanta Fedak, minister pracy i polityki społecznej. Projekt zawiera wiele rozwiązań dyscyplinujących zarejestrowanych w urzędzie, by korzystali z ofert urzędów pracy. Przede wszystkim trudniej będzie utrzymać status bezrobotnego osobom, które nie są zainteresowane pracą lub zmianą kwalifikacji zawodowych. Obecnie odmowa przyjęcia oferty pozbawia statusu bezrobotnego na trzy miesiące. Ministerstwo Pracy chce, by z każdą kolejną odmową okres pozbawienia statusu bezrobotnego wydłużał się odpowiednio do czterech, sześciu i dziewięciu miesięcy. Bezrobotni, którzy nie stawią się na wezwanie urzędu pracy w wyznaczonym terminie, nieobecność spowodowaną chorobą będą mogli usprawiedliwić tylko na druku ZUS/ZLA, a nie, jak jest obecnie, na różnego rodzaju zaświadczeniach czy receptach.

Zmienią się zasady zasiłku dla bezrobotnych. Wysokość zasiłku będzie się zmieniała. Przez pierwsze trzy miesiące będzie wynosić 788 zł, przez kolejne dziewięć miesięcy 563 zł. Ponadto mają być tylko dwa okresy pobierania zasiłku: sześć i 12 miesięcy, zamiast dotychczasowych trzech.

Warto będzie brać udział w szkoleniach lub podnosić swoje kwalifikacje na stażach, studiach podyplomowych itp. Dotychczasowe stypendium w wysokości 107 zł miesięcznie za czas długiej nauki zniechęcało do jej podejmowania, bo nie zapewniało ono środków do życia.

Autorzy projektu zaproponowali, żeby osoby kształcące się mogły otrzymać stypendium odpowiadające od 120 do 140 proc. zasiłku dla bezrobotnych. Szkolenia organizowane przez urzędy pracy będą intensywne. Mają być prowadzone codziennie przez siedem – osiem godzin, tyle, ile mniej więcej trwa dzień pracy. Dorosłym łatwiej będzie się przekwalifikować. – Będą wobec nich stosowane metody zdobywania nowego zawodu zarezerwowane obecnie dla kształcenia młodocianych – mówi Czesława Ostrowska, wiceminister pracy. Praktyczna nauka zawodu u rzemieślnika będzie mogła być zakończona egzaminem dającym prawo do tytułu czeladnika. Praktyczna nauka zawodu u innego pracodawcy będzie mogła być zakończona egzaminem potwierdzającym uzyskanie konkretnych umiejętności zawodowych. Do zatrudniania osób w starszym wieku zachęci zwolnienie pracodawcy z odprowadzania za nie składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zasada ta dotyczyć ma mężczyzn, którzy pracują po 60. roku życia i kobiet po 55. roku życia. Projekt ustawy przewiduje zmianę zasad uzyskiwania przez pracodawców zezwoleń na pracę cudzoziemców. Zniesiony ma być obowiązek uzyskania przyrzeczeń na pracę. Zezwolenie w określonych sytuacjach będzie mogło być wydane nawet na trzy lata. Ponadto, gdy cudzoziemiec zmieni miejsce pracy, nie będzie konieczne uzyskanie nowego zezwolenia (autor: Tomasz Zalewski; źródło : Rzeczpospolita)
Data: 2008-06-20, 06:58
 
Wątek: Zobacz temat
Odpowiedzi: 84
Wyświetleń 3691

Zobacz cały wątek

Cytat: zwolnienie na druku ZUS ZLA wystawił na SAMEGO SIEBIE.Zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Data: Nie 06 Lip, 2008
 
Wątek: Zobacz temat
Odpowiedzi: 21
Wyświetleń 1219

Zobacz cały wątek

Słuchajcie albo ja jestem ślepa, albo coś mi się zepsuło albo coś się zmieniło, ale we wspomnianej wersji płatnika 7.02.001 nie ma druku ZUS ZCZA. Czy Wy też tak macie ? Czy już takich druków nie ma?
Data: Śr, 23 sty 2008, 09:08
 
Wątek: Zobacz temat
Odpowiedzi: 1
Wyświetleń 2541

Zobacz cały wątek

Witam mam pytanie co do druku ZUS DRA mianowicie rozpocząłem działalność 10 stycznia wiem ze za te 10 dni nie płacę ubezpieczenia społecznego i tu moje pytanie jak to uwzględnić w tym druku DRA?????
Data: So, 2 lut 2008, 10:04
 
Wątek: Zobacz temat
Odpowiedzi: 3
Wyświetleń 2093

Zobacz cały wątek

Otrzymałem wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników. W trakcie wypowiedzenia zachorowalem. Przebywam na zwolnieniu lekarskim. Teraz na druku L4 lekarz wpisuje nazwę zakładu pracy, a co ma wpisywać w momencie, gdy ja już nie będę pracownikiem? Czy takie zwolnienie lekarskie ma być podzielone, na
pracodawcę i ZUS? Czy w pierwszym dniu, po ustaniu umowy o pracę powinnem się zarejestrować jako bezrobotny? Jeśli się zarejestruję, to od razu nabywam prawa do zasiłku dla bezrobotnych i wtedy pozbywam się prawa do zasiłku chorobowego. Czy to znaczy, że w miejsce zasiłku chorobowgo, będę miał wypłacany zasiłek dla bezrobotnych? Jak to wygląda od strony formalnej? Proszę i dziękuję za odpowiedź
Data: Pią 20 Lip 2007, 21:34
 
Wątek: Zobacz temat
Odpowiedzi: 2
Wyświetleń 3944

Zobacz cały wątek

Żeby móc się rozliczyć, trzeba wpierwej się zarejestrować (nie tylko uzyskać wpis do ewidencji działalności i REGON), w Urzędzie Skarbowym na druku NIP-1, oraz zgłosić się w ZUS do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego (druki ZUS-ZUA i ZUS-ZZA).
W stosownych zgłoszeniach wpisujesz faktyczną datę rozpoczęcia działalności (może być ona inna niż podana w zgłoszeniu do ewidencji).
Jeżeli to zrobiłeś to rozliczasz się od tej daty bez względu na to czy osiągnąłeś przychód czy też nie.
Jeżeli tego nie zrobiłeś, to zrób to i wpisz odpowiednią datę.
A jak się rozliczyć, czyli jak obliczyć stosowne składki ZUS, to już musisz niestety samodzielnie, albo przez biuro rachunkowe.
Data: Pt, 25 kwi 2008, 14:20
 
Wątek: Zobacz temat
Odpowiedzi: 4
Wyświetleń 192

Zobacz cały wątek

tak to jest dla mnie oczywiste, chodziło mi o firmę. Czy trzeba firmę wyrejestrować z ZUS? Firma nie kończy działalności.
Z tego co wydedukowałam można wyrejestrować na druku ZWPA z przyczyną 350.
Tylko jeśli za miesiąc firma jednak zdecyduje się znów zatrudnić pracownika trzeba będzie po raz koleny przechodzic procedurę rejestrowania płatnika w ZUS, czyli kopie krs, nip, regon i wszystkie tym podobne dokumenty... i cenny czas
A jesli nie wyrejestruję płatnika to co? Czy grozi za to jakaś kara? Czy muszę składać co miesiąc jakąś zerową deklarację?
Data: Pią 13 Lip 2007, 13:06
 
Wątek: Zobacz temat
Odpowiedzi: 2
Wyświetleń 1366

Zobacz cały wątek

ateczka - gratuluję świadczenia. Dowiedz sie w ZUS czy po porodzie mozesz nadal byc na zasiłku rehabilitacyjnym czy musisz iść na macieżyński. Na moim druku z ZUS jest napisane, że do dnia porodu przysługuje mi 100% świadczenia a od dnia porodu do 6 października (bo tak mam przyznany) 90%. Z tego wynikałoby, ze po porodzie nadal mogę korzystać z świadczenia do 6 października (pod warunkiem, ze urodzę przed tym terminem) a dopiero od 7 października mogłabym zacząć macieżyński. Moja księgowa miała się tego dowiedzieć - w środe będę w firmie to sprawdzę, czy wyjasniła tą sprawę. Zawsze to kilka dni albo tygodni dłuzej z maluszkiem :-)

Zuzza - z ciebie kolejna podróżniczka :-) aż teraz jestem zła na męża, ze on sie boi ze mną jeździć :-)
Data: Pn wrz 12 2005, 10:02
 
Wątek: Zobacz temat
Odpowiedzi: 35254
Wyświetleń 387526

Zobacz cały wątek

Witam serdecznie.
Prowadzę dg i płacę tzw. zmiejszony Zus.Nie miałam problemu z obsługą Płatnika do czasu ,kiedy zdecydowałam się na zatrudnienie pracownika.Zgłosiłam go ubezpieczeń na druku ZUA,wystawilam druk RCA i zaczeła sie moja "droga przez mękę".Chcąc sporządzić deklarację DRA rozliczającą moje i pracownika składki napotkałam na problem-na druku widnieją tylko składki za ubezpieczonego.Kombinuję od trzech dni ,szukam w internecie i figa z makiem!
Przed paru laty używałam starszego Płatnika i pracowalam na nim bez problemu dlamnie bylo DRA a dla pracowników RNA,a teraz ? Proszę pomóżcie.Pozdrawiam
Data: Pon 9 Paź 2006, 15:22
 
Wątek: Zobacz temat
Odpowiedzi: 4
Wyświetleń 2608
witam,

wszystko zależy ile pracodawca zatrudnia pracowników.

jeżeli zatrudnia do 20 osób wówczas po 33 dniach ZLA /zwolnienia lekarskiego-wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy/ świadczenie wypłaty zasiłku chorobowego przejmuje ZUS lecz dopiero po przesłaniu przez pracodawcę wypełnionego druku Z-3 o wysokości wynagrodzeń z ostatnich 12 miesięcy.

zaś jeżeli pracodawca zatrudnia więcej niż 20 osób to jest on uprawniony do wypłacania zasiłku chorobowego i ZUS nic do tego nie ma.

nie ma czegoś takiego jak dzielenie wypłaty świadczeń pomiędzy ZUSem a pracodawcą.

opóźnienie mogło powstać ze względu na późniejsze złożenie dokumentów do ZUSu przez pracodawcę.

pozdrawiam

Zobacz cały wątek

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych prowadzi postępowanie w sprawie domniemania naruszenia ustawy o ochronie danych osobowych przez ZUS. Sprawa dotyczy zwykłej korespondencji, którą ZUS wysyłał i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że druki były źle sformatowane i po włożeniu druku do koperty z przezroczystego okienka widoczne były informacje, których nie powinno być widać.
Jeśli GIODO wyda decyzję administracyjną nakazującą "usuniecie uchybień", a do takich należy wadliwie zabezpieczona korespondencja, to wystarczy krótki pozew + dowód w postaci decyzji GIODO i .... sąd przyklepuje odszkodowanie.
http://www.gazetabankowa.pl/pl/katalog/ ... w_kopercie
Data: N, 19 paź 2008, 23:42
 
Wątek: Zobacz temat
Odpowiedzi: 5
Wyświetleń 226
Witam serdecznie.
Prowadzę dg i płacę tzw. zmiejszony Zus.Nie miałam problemu z obsługą Płatnika do czasu ,kiedy zdecydowałam się na zatrudnienie pracownika.Zgłosiłam go ubezpieczeń na druku ZUA,wystawilam druk RCA i zaczeła sie moja "droga przez mękę".Chcąc sporządzić deklarację DRA rozliczającą moje i pracownika składki napotkałam na problem-na druku widnieją tylko składki za ubezpieczonego.Kombinuję od trzech dni ,szukam w internecie i figa z makiem!
Przed paru laty używałam starszego Płatnika i pracowalam na nim bez problemu dlamnie bylo DRA a dla pracowników RNA,a teraz ? Proszę pomóżcie.Pozdrawiam

Zobacz cały wątek

witam
mam pytanko, mam zatrudnioną pracownice od 10.07.2006 i z dniem 30.11.2006 wygasła jej umowa o pracę, Była chora od 15.09 - 25.09.2006 i kolejny okres chorobowego to od 13.11 - do 30.11.2006 i kontynuuje nadal zwolnienie. Byłam w zusue i dosta łam do wypełnienia druk zus Z3 i nie wiem zabardzo jak go wypełnic a dodatkowo mam załaczyc karte zasilkową , której nie prowadziłam dla tej osoby:( i włsnie prosze o pomoc jak ja wypełnic. Pracownik ma brutto 950,00/mc w stałej wysokosci. czy ta karte to prowadzi sie co miesiac czy jedna na te okresy chorobowego wystarczy. aha i jeszcze jedno a w tym druku Z3 na tej drugiej stronie to wpisuje miesiace od 10.07.2006 czy tylko od 10.11.2006 czyli mc przed ta ostatnia chorobą.
Z góry serdeczne dzieki
Data: Wto 5 Gru 2006, 22:15
 
Wątek: Zobacz temat
Odpowiedzi: 2
Wyświetleń 752

Zobacz cały wątek

Pytanie 1

Czy przy wyrejestrowaniu z kodem 05 70 00 na druku ZWUA muszę się wyrejestrować tylko z ubezp. społecznego, czy ze społecznego + zdrowotnego? I zarejestrować się z nowym kodem 05 10 00 na duku ZUA rejestrując się z nową datą tylko do ubezpieczenia społecznego czy społecznego + zdrowotnego?

Pytanie 2
Z dniem 1.09.2008 wyrejestruje działalność na ZWUA z kodem 05700 i zarejestruje z kodem 05 10 00.
Z dniem 2.09.2008 podpisałam umowę o pracę. Nadal prowadzę działalność. Jak to zgłosić do ZUS. Na jakich drukach i z jakimi kodami? W momencie gdy mam umowę o pracę chcę płacić z tytułu dzałalności tylko składkę zdrowotną.

POMÓŻCIE! TA ZUSologia JEST OKROPNIE ZAWIŁA.
Data: Wto 9 Wrz 2008, 9:33
 
Wątek: Zobacz temat
Odpowiedzi: 8
Wyświetleń 3744

Zobacz cały wątek

opiszę w czym rzecz.rozpocząłem prowadzenie DG 3 stycznia tego roku.pierwszą składkę opłaciłem pomniejszoną o te 2 dni.złożyłem druk zus dra.teraz już uregulowałem składkę za cały miesiąc.w terminie.a przed chwilą znajoma poinformowała mnie,że powinienem był także złożyć zus dra,bo co prawda wskaźniki się nie zmieniły,ale kwota moich składek tak.czy coś mi z powodu nie złożenia tego druku grozi?w poniedziałek mogę to zrobić.ciekaw jestem,czy w zus'ie jakoś mogą to wykryć.inna znajoma prowadzi firmę(od 2 blisko lat),i od samego początku opłaca składkę w takiej samej wysokości,a wskaźniki się przecież zmieniają.a dra złożyła tylko raz,na samym początku.ja aż takim "recydywistą"nie jestem;)
Data: Pt, 16 mar 2007, 18:49
 
Wątek: Zobacz temat
Odpowiedzi: 4
Wyświetleń 5927

Zobacz cały wątek

Witam!

Jako ze renta rodzinna jest dzielona na czlonkow rodziny to jesli ty przerwales nauke a twoj brat nie to i tak on dostawalby cala ta kwote wiec ZUS nie powinien robic problemow. Jesli mieliscie razem 1800 to po przerwaniu nauki calosc powinien zgarnac twoj brat. A o fakcie przerwania nauki ZUS powinienes poinformowac bo jak zauwazysz na decyzji o przyznaniu renty (dokladnie z tylu tego druku) masz wypisane paragrafy.

Odnosnie drugiego postu.

Musisz oddac wiecej gdyz ZUS za ciebie placil podatek dochodowy, ktorego nie wiem dlaczego nie powinien oddac urzad skarbowy, ale widocznie tak juz jest. Chociaz w przypadku rozprawy w sadzie wydaje mi sie ze jest to do wygrania bo skoro nie bylo swiadczenia to nie powinno byc podatku.
Data: Pn, 25 cze 2007, 20:42
 
Wątek: Zobacz temat
Odpowiedzi: 3
Wyświetleń 1152

Zobacz cały wątek

melduję sie i ja juz mam dość robienia imusze odpocząć więc prosto do kompa i na nasze forum jakis totalny bezruch i to dosłownie kawiarenka nie jest tak uczęszczana jak jeszcze niedawno...mnie przyszło ze Zus-u zawiadomienie o tym że maja byc dostarczone oryginały leczenia z psychiatrii i ambulatorium reumatologicznego...pierwsi juz wyslali a od reumatologa musze wziąść sama bo co prawda pisał mi doktorek zs szpitala ale w ambulatorium jestem oficjalnie od dnia wypisania druku do Zus-u bo on leczy mnie wyłącznie w szpitalu...ale mam sie nie martwic nie wiem co Zus knuje ale wystarczyło bym sie denerwowała wiecej niz do tej pory oczekiwałam terminu komisji a tu takie wiadomości a we wtorek raczej na 100% mam miejsce zaklepane..
Basiula to mile co mialas wczoraj znaczy to ze jestes lubiana a to w tym zawodzie ważne bo szybciej można sie z dziećmi porozumieć...
Monika B co z Toba od jakiegos czasu znowu pustka..
Data: Sob Cze 21, 2008 11:37 am
 
Wątek: Zobacz temat
Odpowiedzi: 287
Wyświetleń 13265

Zobacz cały wątek

no właśnie, może ktoś wie? Ja rozpoczęłam 1 lutego i do 10 marca wpłaciłam 280,60. Teraz w czwartek przed świętami chciałam zrobić przelew za marzec i zorientowałam się, że teraz kwota to ok. 290 zł, czyli się zmieniła. Nie wiem, czy powinnam składać z tego względu ZUS DRA? Pani w ZUSie przy pierwszej wizycie powiedziała mi, że nie trzeba co miesiąc składać tych formularzy, dopiero wtedy, kiedy następuje jakaś zmiana (czego, już nie powiedziała dokładnie, a ja też nie pytałam). Ale czy zmianę kwoty składek należy uznać za taką zmianę?;-)
Czy mogę taki formularz złożyć jeszcze np. w środę (już uregulowałam wpłatę i teoretycznie będzie 11-sty). Co może grozić za niezłożenie takiego druku?
Data: Pn, 9 kwi 2007, 21:06
 
Wątek: Zobacz temat
Odpowiedzi: 4
Wyświetleń 5927

Zobacz cały wątek

W Krakowie na chirurgii (nie powiem której) przyjmowal wtedy
doktor, który wyznawal dwie zasady:
- po pierwsze: dzien trzeba milo rozpoczac, bo potem jest
chu...wo, (wiec setka po przyjsciu do pracy to jest to)
- a drugie: ze w ZUS-ie siedza same kretyny.
Meczyl go jeden pacjent, który po raz czwarty juz przyszedl celem wydania KOLEJNEGO zaświadczenia dla ZUS'u z powodu utraty w wypadku tramwajowym obu nóg. Problem w tym, ze urzednicy z ZUS uwzieli sie albo na pacjenta, albo na chirurga, bo z uporem maniaka przyznawali rente CZASOWA za kazdym razem. Gdy wiec pacjent czwarty raz pojawil sie z drukiem na kolejna rente czasowa, chirurg spienil sie mocno, a jako ze byl tuz po
wyznaniu swojej pierwszej zasady, napisal na druku, przywalajac do tego wszelkie urzedowe pieczatki orzecznika: " UJEBAŁO MU OBIE NOGI I JUZ MU KU... NIE ODROSNA!!!"
Facet tydzien pózniej przyszedl z flaszka, bo dostal wreszcie rente stala.
Data: Pt wrz 30 2005, 22:21
 
Wątek: Zobacz temat
Odpowiedzi: 160778
Wyświetleń 2176752

Zobacz cały wątek

Cześć dziewczyny, ja jestem na L4 od stycznia i z tego co wiem ZUS płaci 100% zwolnienia w ciąży. Nawet w myśl tych nowych przepisów, które weszły w lutym, będzie tak płacone. Ja musiałam tylko donieść zaświadczenie na osobnym druku, że jestem w ciąży. Myślę, że nie powinnyście się denerwować. Ja odpoczywam i odbieram pełną pensję.

Ja też czuję się lepiej niż w I trymestrze. Już nie chodzę tak wcześnie spać, mniej mam mdłosci, właściwie prawie wcale, chociaż z apetytem nie jest najlepiej. Ciągle mi się wydaje, że może nieodpowiednio się odżywiam. Trochę mnie to martwi.

Brzuchol mi urósł, nawet mocno, ale ani grama na wadze nie przybrałam. Nie wiem czy to normalne. A Wy dużo przytyłście?

Pozdrawiam
Data: Pn lut 07 2005, 10:50
 
Wątek: Zobacz temat
Odpowiedzi: 21122
Wyświetleń 234717

Zobacz cały wątek

Cytat:W Krakowie na chirurgii (nie powiem której) przyjmowal wtedy
doktor, który wyznawal dwie zasady:
- po pierwsze: dzien trzeba milo rozpoczac, bo potem jest
chu...wo, (wiec setka po przyjsciu do pracy to jest to)
- a drugie: ze w ZUS-ie siedza same kretyny.
Meczyl go jeden pacjent, który po raz czwarty juz przyszedl celem wydania KOLEJNEGO zaświadczenia dla ZUS'u z powodu utraty w wypadku tramwajowym obu nóg. Problem w tym, ze urzednicy z ZUS uwzieli sie albo na pacjenta, albo na chirurga, bo z uporem maniaka przyznawali rente CZASOWA za kazdym razem. Gdy wiec pacjent czwarty raz pojawil sie z drukiem na kolejna rente czasowa, chirurg spienil sie mocno, a jako ze byl tuz po
wyznaniu swojej pierwszej zasady, napisal na druku, przywalajac do tego wszelkie urzedowe pieczatki orzecznika: " UJEBAŁO MU OBIE NOGI I JUZ MU KU... NIE ODROSNA!!!"
Facet tydzien pózniej przyszedl z flaszka, bo dostal wreszcie rente stala.:tofunny:
Data: Pt wrz 30 2005, 22:23
 
Wątek: Zobacz temat
Odpowiedzi: 160778
Wyświetleń 2176752

Zobacz cały wątek

dziewczyny, przekopiowałam Wam z Grudniówek:

podobno autentyk

W Krakowie na chirurgii (nie powiem której) przyjmował doktor, który wyznawał dwie zasady:
- po pierwsze: dzień trzeba miło rozpocząć, bo potem jest chu...wo, (wiec setka po przyjściu do pracy to jest to)
- a drugie: że w ZUS-ie siedzą same kretyny.
Męczył go jeden pacjent, który po raz czwarty już przyszedł celem wydania KOLEJNEGO zaświadczenia dla ZUS'u z powodu utraty w wypadku tramwajowym obu nóg. Problem w tym, że urzędnicy z ZUS uwzięli sią albo na pacjenta, albo na chirurga, bo z uporem maniaka przyznawali rentę CZASOWĄ za każdym razem. Gdy więc pacjent czwarty raz pojawił się z drukiem na kolejną rentę czasową, chirurg spienił sie mocno, a jako że był tuż po wyznaniu swojej pierwszej zasady, napisał na druku, przywalając do tego wszelkie urzędowe pieczątki orzecznika: " UJEBAŁO MU OBIE NOGI I JUŻ MU **** NIE ODROSNĄ!!! " Facet tydzień później przyszedł z flaszką, bo dostał wreszcie rentę stałą.
Data: Śr maja 18 2005, 20:54
 
Wątek: Zobacz temat
Odpowiedzi: 23626
Wyświetleń 341953

Zobacz cały wątek

Jeden zasadniczy błąd pracownik - to osoba zatrudniona na umowę o pracę - a nie umowa zlecenie.
Jak pisała bożena50 jezeli zarabia w innym zakładzie kwotę 899,10 brutto (bez wzgledu na etat) to zgłaszasz taką osobę na druka ZUS ZZA (tylko do ubezpieczenia zdrowotnego) jeżeli natomiast ta umowa zlecenie jest jedynym jego źródłem utrzymania to zgłaszasz go na druku ZUS ZUA (przy czym ubezpieczenie chorobowe dla umowy zlecenia jest dobrowolne)

Przy ZUS ZUA płacisz 9,76 % (emerytalne)+ 6,5%(rentowe) + 1,8% (wypadkowe oczywiście w zależności czy umowa jest jest wykonywana w siedzibie lub w miejscu prowadzenia działalności zleceniodawcy - płacisz, jeżeli praca nie jest wykonywana w siedzibie lub w miejscu prowadzenia działalności zleceniodawcy - nie płacisz) Fundusz Pracyw wysokości 2,45% w zależności od kwoty podstawy na ubezpieczenie społeczne i FGŚP 0,10%.

Przy ZUS ZZA płacisz 8,75% kwoty brutto umowy zlecenie
Data: Sob 14 Paź 2006, 15:50
 
Wątek: Zobacz temat
Odpowiedzi: 6
Wyświetleń 1906

Zobacz cały wątek

Dostałem to jako śmieszną historyjkę i nie wiem ile w tym jest prawdy, ale nie zdziwiłbym się, gdyby nie było w niej nic koloryzowania.

W Krakowie na chirurgii (nie powiem której) przyjmowal wtedy doktor który wyznawal dwie zasady - po pierwsze dzien trzeba milo rozpoczac bo potem jest ch***wo (wiec setka po przyjsciu do pracy to jest to) - a drugie ze w ZUS-ie siedza same kretyny.
Meczyl go jeden pacjent który po raz czwarty juz przyszedl celem wydania KOLEJNEGO zaswiadczenia dla ZUS'u z powodu utraty w wypadku tramwajowym obu nóg. Problem w tym ze urzednicy z ZUS uwzieli sie albo na pacjenta, albo na chirurga, bo z uporem maniaka przyznawali rente CZASOWA za kazdym razem. Gdy pacjent wiec czwarty raz pojawil sie z drukiem na kolejna rente czasowa chirurg spienil sie mocno, a jako ze byl tuz po wyznaniu swojej pierwszej zasady napisal na druku przywalajac do tego wszelkie urzedowe pieczatki orzecznika: "U****ŁO MU OBIE NOGI I JUZ MU K***A NIE ODROSNA!"
Facet tydzien pózniej przyszedl z flaszka, bo dostal wreszcie rente na stale.
Data: Pią Kwi 22, 2005 4:28 pm
 
Wątek: Zobacz temat
Odpowiedzi: 57
Wyświetleń 10883

Zobacz cały wątek

czarny dowcip na dobry dzień :D przepraszam za 'słowa';)

podobno autentyk

W Krakowie na chirurgii (nie powiem której) przyjmował doktor, który wyznawał dwie zasady:
- po pierwsze: dzień trzeba miło rozpocząć, bo potem jest chu...wo, (wiec setka po przyjściu do pracy to jest to)
- a drugie: że w ZUS-ie siedzą same kretyny.
Męczył go jeden pacjent, który po raz czwarty już przyszedł celem wydania KOLEJNEGO zaświadczenia dla ZUS'u z powodu utraty w wypadku tramwajowym obu nóg. Problem w tym, że urzędnicy z ZUS uwzięli sią albo na pacjenta, albo na chirurga, bo z uporem maniaka przyznawali rentę CZASOWĄ za każdym razem. Gdy więc pacjent czwarty raz pojawił się z drukiem na kolejną rentę czasową, chirurg spienił sie mocno, a jako że był tuż po wyznaniu swojej pierwszej zasady, napisał na druku, przywalając do tego wszelkie urzędowe pieczątki orzecznika: " UJEBAŁO MU OBIE NOGI I JUŻ MU **** NIE ODROSNĄ!!! " Facet tydzień później przyszedł z flaszką, bo dostał wreszcie rentę stałą. :D :D
Data: Cz maja 19 2005, 07:21
 
Wątek: Zobacz temat
Odpowiedzi: 49745
Wyświetleń 568075

Zobacz cały wątek

wydaje mi się , ze właśnie największy problem jest z klientami. poza tym z mojego doświadczenia wiem , że lepiej obsługiwać właśnie tych małych i to na swoim sprzęcie. przyczyna jest prosta. jeżeli mała firma lub prywatna osoba nie potrafi zrobić projektu i potrzebuje 100 - 200 wizytówek to musi za to zapłacić. natomiast jeżeli firma chce po 500 szt dla np. każdego z 30 przedstawicieli handlowych to nie zapłaci po 60 - 70 zł za 100 szt. poza tym mają większe pole manewru i raczej szukają bezpośrednio w drukarni . jeżeli chcesz działać na prowizji agencyjnej czyli np 10% rabatu w drukarni to policz sobie jaki musisz zrobić obrót miesięczny żeby zarobić na zus. poza tym jako agencja reklamowa musisz być na vacie.
pomysł jest dobry ale raczej usługi muszą być kompleksowe. złapiesz nawet dobrego klienta na wizytówki , który po miesiącu będzie potrzebował inny rodzaj druku i zacznie szukać innego dostawcy. a jak znajdzie to już po wizytówki do Ciebie nie przyjdzie.
zacznij od czegoś drobnego. poszukaj punktu usługowego , który wydrukuje Tobie pierwsze zlecenia oraz drukarni, w której zrobisz tych większych klientów. po 2 - 3 miesiącach działalności sam ocenisz czy warto wydać kilkadziesiąt tysięcy na sprzęt. i nie myśl o drukarkach laserowych za 2 - 3 tys złotych. pracuje w tym od 10 lat i wiem że w tym wypadku nie oszczędzisz. chyba że same wizytówki to możesz wybrać nawet starsze maszyny HP. przyjmuja wysokie gramatury i są dość tanie w eksploatacji. pozostałe zlecenia ( ulotki, plakaty ) musisz drukować na maszynach średnionakładowych. wierz mi, zleceń średnionakładowych jest najwięcej i są to zwykle najlepsi klienci. powodzenia
Data: N, 18 maja 2008, 01:08
 
Wątek: Zobacz temat
Odpowiedzi: 11
Wyświetleń 2221

Zobacz cały wątek

Jeżeli mąż prowadzi z żoną wspólne gospodarstwo domowe i żona prowadzi działalność gospodarczą i chce męża zgłosić do ubezpieczeń to w tym momencie jest on osoba współpracującą (kod tytułu ubezpieczenia 0511). Jeżeli mąż rozpoczął swoją działalność i nie współpracuje z żoną przy prowadzeniu jej działalności to powinien się zgłosić jako osoba prowadząca działalność gospodarczą do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego (kod 0510), a żona powinna go wyrejestrować jako osobę współpracująca (kod 511 na druku ZUS ZWUA). Jeżeli natomiast mąż nadal pomaga żonie jako osoba współpracująca i z tytułu swojej działalności zgłosi się do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego to z tytułu współpracy powinien podlegać tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu (żona powinna go wyrejestrować na druku ZUS ZWUA ze wszystkich ubezpieczeń i zarejestrować na ZUS ZZA tylko do zdrowotnego) - ale wtedy musi płacić za męża składkę zdrowotną, którą on i tak już płaci ze swojej działalności (musicie wtedy płacić 2 składki zdrowotne).
Data: Pią, 06 Lut 2009, 22:07
 
Wątek: Zobacz temat
Odpowiedzi: 8
Wyświetleń 102

Zobacz cały wątek

otrzebuję w Urzędzie Pracy przedłożyć dokument o wynagrodzeniu brutto z rozbiciem na poszczególne miesiące i informację potwierdzającą odprowadzanie składek na ZUS i Fundusz Pracy

Nigdzie druku nie idzie znaleźć, a ja się boję, czy jak napiszę sobie sam takie świadectwo (które później podpisze mój były pracodawca - z tym nie będzie problemu)

Co ma być w takim świadectwie?

Moje dane osobowe
Dane zakładu pracy
Każdy miesiąć z wyszczególnionym wynagrodzeniem brutto
informacja, że za ten okres zakład odprowadzał składki do ZUS I FP

Po co im to jest? Jest gdzieś taki artykuł? Może mi ktoś pomoże go namierzyć?

Jest on potrzebny "Pani" do zarejestrowania mnie jako bezrobotnego, a dokładnie do sprawdzenie czy przysługuje mi zasiłek (o który wcale się nie chcę ubiegać). Ale ta Pani jest taka fajna, że chwilami zapominam języka w gębie. Już 3 razy tam byłem i ciągle coś mi nie pasuje. Może ktoś z forumowiczy by mi pomógł?

Trduno będzie samemu napisać takie zaświadczenia (chodzi o to, że byłem zatrudniony u ś.p. ojca, a teraz mama przejęła obowiązki)
Data: Śr, 16 sty 2008, 16:59
 
Wątek: Zobacz temat
Odpowiedzi: 6
Wyświetleń 1321

Zobacz cały wątek

Dlugosc takiego zaislku to 20 tygodni.
Dokladny zestaw dokumentow potrzebnych do jego uzyskania:

Dokumenty, które należy złożyć, aby otrzymać zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia
Zasiłek macierzyński po ustaniu ubezpieczenia wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W celu wypłaty zasiłku niezbędne jest:
• zaświadczenie lekarskie stwierdzające stan ciąży w okresie zatrudnienia,
• skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
• świadectwo pracy albo inny dokument potwierdzający rozwiązanie stosunku pracy z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy,
albo
• prawomocne orzeczenie sądu o rozwiązaniu stosunku pracy z naruszeniem przepisów prawa,
• zaświadczenie płatnika składek (pracodawcy) wystawione na druku ZUS Z-3.

Dokladne info na stronie ZUS temat zasilek macierzynski po ustaniu zatrudnienia

Co do urlopu to nalezy Ci sie on takze ze te miesiace, na ktore umowa byla przedluzona. Zakladajac ze urodzisz w marcu i mialas umowe na caly etat i masz wymiar 20 dni to za rok 2009 powinnas dostac ekwiwalent lub urlop w liczbie dni: (20/12)*3=5 dni.
Data: Pią, 23 Sty 2009, 09:30
 
Wątek: Zobacz temat
Odpowiedzi: 5
Wyświetleń 589

Zobacz cały wątek

Hejka Misiu!!!!!!!!!!

AUTENTYK

W Krakowie na chirurgii (nie powiem, której) przyjmował wtedy
doktor, który wyznawał dwie zasady:
- po pierwsze: dzień trzeba milo rozpocząć, bo potem jest chu...wo, (wiec setka po przyjściu do pracy to jest to)
- a drugie: ze w ZUS-ie siedzą same kretyny.

Męczył go jeden pacjent, który po raz czwarty juz przyszedł celem wydania KOLEJNEGO zaświadczenia dla ZUS'u z powodu utraty w wypadku
tramwajowym obu nóg. Problem w tym, ze urzędnicy z ZUS uwzięli się albo na pacjenta, albo na chirurga, bo z uporem maniaka przyznawali rentę CZASOWA za każdym razem.
Gdy wiec pacjent czwarty raz pojawił się z drukiem na kolejna rentę czasowa, chirurg spienił się mocno, a jako ze był tuz po wyznaniu swojej pierwszej zasady, napisał na druku, przywalając do tego wszelkie urzędowe pieczątki orzecznika:

" UJEB...ŁO MU OBIE NOGI I JUZ MU KU..WA NIE ODROSNĄ!!!

Facet tydzień później przyszedł z flaszka, bo dostał wreszcie rentę stałą.
Data: Wt cze 21 2005, 20:48
 
Wątek: Zobacz temat
Odpowiedzi: 68874
Wyświetleń 377221

Zobacz cały wątek

Cytat: Ustawa pragmatyczna art 60b mówi : zwolnienie żołnierza zawodowego od zajęć służbowych z powodu choroby następuje na podstawie zaświadczenia lekarskiego wystawionego zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ......................./Dz.U. z 2005 Nr 31 z późn. zm./


Niewątpliwie tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją więc kto tutaj powinien czytać i nie wprowadzać w błąd. W powyższej ustawie są ujęte dni ile można przebywać na zwolnieniu lekarskim. Zwolnienie z wf, zajęć poligonowych i służb to niewątpliwie dotyczy zwolnienia z zajęć służbowych, tyle, że cząstkowe. Tematu kogo i kiedy kieruje się z urzędu do WKL nie będę rozwijał dodam tylko , iż mówi o tym stosowny art. ustawy pragmatycznej.
W związku z powyższym proszę mnie przekonać Panie Radco WP, że zwolnienia cząstkowe przedstawione na innym druku niż ZUS ZLA obowiązują w wojsku. Jeśli się mylę to przepraszam i proszę mnie oświecić.
hortex1I Proszę grzeczniej i proszę "nie pisz co wiesz, lecz wiedz co piszesz!" oraz poczytaj tematy w innych działach na temat kierowania do WKL i przebywania na L-4.
Data: Pon 11 Sie, 2008
 
Wątek: Zobacz temat
Odpowiedzi: 31
Wyświetleń 1135

Zobacz cały wątek

Skopiowałam to z " Klubu wesołych rodziców " - śmieszne a zarazem smutna rzeczywistość ....

AUTENTYK

W Krakowie na chirurgii (nie powiem, której) przyjmował wtedy
doktor, który wyznawał dwie zasady:
- po pierwsze: dzień trzeba milo rozpocząć, bo potem jest chu...wo, (wiec setka po przyjściu do pracy to jest to)
- a drugie: ze w ZUS-ie siedzą same kretyny.

Męczył go jeden pacjent, który po raz czwarty juz przyszedł celem wydania KOLEJNEGO zaświadczenia dla ZUS'u z powodu utraty w wypadku
tramwajowym obu nóg. Problem w tym, ze urzędnicy z ZUS uwzięli się albo na pacjenta, albo na chirurga, bo z uporem maniaka przyznawali rentę CZASOWA za każdym razem.
Gdy wiec pacjent czwarty raz pojawił się z drukiem na kolejna rentę czasowa, chirurg spienił się mocno, a jako ze był tuz po wyznaniu swojej pierwszej zasady, napisał na druku, przywalając do tego wszelkie urzędowe pieczątki orzecznika:

" UJEB...ŁO MU OBIE NOGI I JUZ MU KU..WA NIE ODROSNĄ!!!

Facet tydzień później przyszedł z flaszka, bo dostał wreszcie rentę stałą.
Data: Śr cze 22 2005, 11:46
 
Wątek: Zobacz temat
Odpowiedzi: 40448
Wyświetleń 464290

Zobacz cały wątek

Witaj andzia0005
Do ZUS-u trzeba złożyć ZUA - dokument zgłoszeniowy pracownika , jeżeli robisz to z programu Płatnik to nie ma problemu bo on Ci powie co trzeba wypełnić.j Jeżeli ten pracownik gdzieś pracuje i zarabia minium 899,10 brutto to tylko płacisz ubezpieczenie zdrowotne ale wtedy zgłaszasz go na druku ZZA
a jeżeli zarabia mniej to płacisz pełny ZUS , ale bez Funduszu Pracy (2,45%) Procenty znajdziesz w naszym portalu
Data: Czw 12 Paź 2006, 22:47
 
Wątek: Zobacz temat
Odpowiedzi: 6
Wyświetleń 1906

Zobacz cały wątek

DRUKUJąC PRZELEW DO ZUS I WYBIERAJAC PRZY TYM OPCJE ZUS_MPRO.NZ TREśC PRZELEWU NIE TRAFIA W OKIENKA NA GOTOWYM DRUKU. USTAWIAłAM MARGINESY, DAJE TO TYLE ZE JAK USTAWIę PIERWSZY ODCINEK(TEN CZERWONY) TO DRUGI(TEN SZRY) JEST źLE, I ODWROTNIE JAK USTAWIE TEN DRUGI TO PIEWSZY JEST źLE.
Data: Sro 28 Mar, 2007
 
Wątek: Zobacz temat
Odpowiedzi: 1
Wyświetleń 575

Zobacz cały wątek

bardzo dziękuję, a zwolnienia zostały przekazane przez zus, bo inaczej nie otrzyma się druku e115, mam nadzieję ze już doszły do norwegi ( miesiąc czasu). Jeszcze raz dziękuję i mam nadzieję że to przekona szefa meża i obejdzie się bez Państwowej Inspekcji Pracy.
Data: Tue Feb 26, 2008 9:53 pm
 
Wątek: Zobacz temat
Odpowiedzi: 3
Wyświetleń 1001

Zobacz cały wątek

W Polsce mozesz sie leczyc jedynie prywatnie. Norweskie ubezpieczenie nie obejmuje leczenia w Polsce.
Norweski pracodawca uznaje polskie zwolnienie. musi byc wystawione na specjalnym druku ZUS.
Data: Sun Jun 10, 2007 4:16 pm
 
Wątek: Zobacz temat
Odpowiedzi: 3
Wyświetleń 1018

Zobacz cały wątek

To jest takie zapytanie ze skarbówki , wysyłane wówczas gdy maja mało informacji by wystawić selvangivelse( bądz nie wystawiać ) , wysyłane porzewaznie do pracowników z polskich firm. ma na celu ustalenie czy podlegaja zeszłoroczne dochody opodatkowaniu w Norwegii , sprecyzowanie kwot i żądanych ulg

---------
Prosze was, nie udzielajcie zadnych informacji na forum, jesli nie jestescie na 100% pewni, ze jest to prawidlowa informacja. W ten sposob latwo wprowadzic w blad wiele osob.

TAX RETURN jest to zeznanie podatkowe dla osob:
1. zatrudnionych u zagranicznego pracodawcy
2. przebywajacych tymczasowo w Norwegii (wielokrotnie jest to niestety przypadkowe, kto jest objety ta definicja, ale na to nie mmay juz zadnego wplywu)
TAX RETURN musza zlozyc wszystkie osoby, ktore pracowaly w Norwegii w poprzednim roku podatkowym, niezaleznie od tego, czy maja placic podatek w Norwegii czy nie i niezaleznie od dlugosci pobytu.

Np:
1. Pan Kowalski zostal oddelegowany na kontakt typu entreprise (usluga) z polskiej firmy do Norwegii. Pracowal 28 dni. Ma zwolnienie z zus (E-101) z Polski. Pracodawca nie zostal opodatkowany w Norwegii. Pan Kowalski nie musi absolutnie niczego placic w Norwegii - ani podatku ani pracowniczej skladki zus. TAX RETURN musi zlozyc pomimo to.
Jest to czysta formalnosc, ale taki jest wymog urzedu skarbowego.

2. Pan Nowak zostal wynajety z polskiej firmy do norweskiego pracodawcy na okres 3 miesiecy. Pracownicy wynajeci musza placic podatek w Norwegii od pierwszego dnia. Pan Nowak ma takze zwolnienie z zus z Polski (E-101). Do TAX RETURN dolacza wiec zaswiadczenie, ze pracowniczej skladki zus placic nie musi, natomiast urzad skarbowy oblicza, czy pracodawca odciagnal mu wystarczajaca kwote od pensji brutto na podatek. Z reguly jest ona wyzsza i pan Nowak, na podstawie dostarczonego TAX RETURN, bedzie mial naliczony podatek i - bardzo prawdopodobnie - splate nadplaconej kwoty (w pazdzerniku).

Tak wiec jesli ktos z panstwa otrzymal do domu druk o nazwie TAX RETURN; nalezy go niezwlocznie wypelnic i odeslac do Stavanger (urzad podatkowy d/s cudzoziemcow). Jesli ktos pracowal w Norwegii a tego druku nie otrzymal (zgubiony po drodze, zly adres w urzedzie, itd), nalezy pomimo to zlozyc zeznanie podatkowe!

Niedoplenienie tego obowiazku w najgorszym przypadku moze spowodowac, ze bedziemy mieli doplate podatku.

Rozliczenie TAX RETURN robimy u nas w firmie. Kontakt:
Data: Thu Mar 27, 2008 7:53 am
 
Wątek: Zobacz temat
Odpowiedzi: 13
Wyświetleń 1745
Tu zamieszczam caly wyklad na ten temat:

Definicje podatkowe w Norwegii:

Personlig inntekt – dochod brutto. Suma wszystkich wynagdrodzen otrzymanych w roku podatkowym, obejmuje: pensje, wakacyjne (feriepenger), naturalia (np. uzywanie samochodu firmowego prywatnie, telefon sponsorowany przez pracodawce), bonusy, itd.
Dochod brutto stanowi podstawe naliczania skladki zus w wysokosci 7,8% oraz podstawe naliczenia toppskatt czyli wyzszych progow opodatkowania.

Toppskatt (wyzszy prog podatkowy) oblicza sie na podstwie miesiecznej, w ten sposob, ze kwota wolna oraz nizszy stopien ograniczony jest iloscia miesiecy z obowiazkiem podatkowym w Norwegii.
Oznacza to, ze przez:
12 miesiecy mozemy osiagnac dochod brutto 400 000 nok (33 333 na miesiac) aby nie wejsc na drugi prog podatkowy.
Jesli dochod brutto bedzie miedzy 400 000 a 650 000 nok ( 33 333 a 54 166 na miesiac), drugi prog podatkowy wyniesie + 9%
Jesli dochod brutto bedzie powyzej 650 000 nok (54 166 na miesiac), trzeci prog podatkowy wyniesie + 12%

Sklada zus nie jest uzalezniona od imosci miesiecy w Norwegii, ale nie placimy jesli:
1. Mamy zwolnienie na podstawie druku E101 z karju pochodzenia.
2. Dochod brutto jest nizszy niz 29 66 nok na rok.

Alminnelig innetkt – dochod netto, czyli dochod brutto minus wszelkie nalezne sie odliczenia, wsrod ktorych mamy m. innymi:
- kwote wolna od podatku
- odpis osobisty (rozny w zaleznosci od klasy podatkowej)
- 10% standardfradrag, o ktorym mowa wyzej – nie moze byc stosowany z innymi odpisami, tylko zamiennie
- dopisy na dzieci
- odpisy za dojazdy do pracy
- dopisy za dojazdy do kraju, ktorym ma sie rodzine o ile istenieje do tego podstawa
- procent opozyczkowania
Itd.

Od dochodu netto naliczamy 28% podatku dochodowego, na ktory sklada sie:

13,3 % podatku do powiatu lub miasta
2,9 % podatku do wojewodztwa
11,8% podatku do panstwa

Zobacz cały wątek

Sprawdzilam na stronie NAV. Polski Zus ma obowiazek odeslac polskie zwolnienie wraz z drukiem E-115 do Nav Utland. NAV Utland kieruje te papiery do lokalnego NAV-u osoby majacej zwolnienie.
Norweski NAV jesli ma potrzebe prosi poslki ZUS o wstawienie dodatkowego druku E-116. ZUS jak wiem pobiera oplate w wysokosci 300 zl za wypisanie druku.

Ale cala droga zwolnien powina przebiegac miedzy urzedami.
Data: Sun Nov 09, 2008 11:43 am
 
Wątek: Zobacz temat
Odpowiedzi: 10
Wyświetleń 923

Zobacz cały wątek

Tu zamieszczam caly wyklad na ten temat:

Definicje podatkowe w Norwegii:

Personlig inntekt – dochod brutto. Suma wszystkich wynagdrodzen otrzymanych w roku podatkowym, obejmuje: pensje, wakacyjne (feriepenger), naturalia (np. uzywanie samochodu firmowego prywatnie, telefon sponsorowany przez pracodawce), bonusy, itd.
Dochod brutto stanowi podstawe naliczania skladki zus w wysokosci 7,8% oraz podstawe naliczenia toppskatt czyli wyzszych progow opodatkowania.

Toppskatt (wyzszy prog podatkowy) oblicza sie na podstwie miesiecznej, w ten sposob, ze kwota wolna oraz nizszy stopien ograniczony jest iloscia miesiecy z obowiazkiem podatkowym w Norwegii.
Oznacza to, ze przez:
12 miesiecy mozemy osiagnac dochod brutto 400 000 nok (33 333 na miesiac) aby nie wejsc na drugi prog podatkowy.
Jesli dochod brutto bedzie miedzy 400 000 a 650 000 nok ( 33 333 a 54 166 na miesiac), drugi prog podatkowy wyniesie + 9%
Jesli dochod brutto bedzie powyzej 650 000 nok (54 166 na miesiac), trzeci prog podatkowy wyniesie + 12%

Sklada zus nie jest uzalezniona od imosci miesiecy w Norwegii, ale nie placimy jesli:
1. Mamy zwolnienie na podstawie druku E101 z karju pochodzenia.
2. Dochod brutto jest nizszy niz 29 66 nok na rok.

Alminnelig innetkt – dochod netto, czyli dochod brutto minus wszelkie nalezne sie odliczenia, wsrod ktorych mamy m. innymi:
- kwote wolna od podatku
- odpis osobisty (rozny w zaleznosci od klasy podatkowej)
- 10% standardfradrag, o ktorym mowa wyzej – nie moze byc stosowany z innymi odpisami, tylko zamiennie
- dopisy na dzieci
- odpisy za dojazdy do pracy
- dopisy za dojazdy do kraju, ktorym ma sie rodzine o ile istenieje do tego podstawa
- procent opozyczkowania
Itd.

Od dochodu netto naliczamy 28% podatku dochodowego, na ktory sklada sie:

13,3 % podatku do powiatu lub miasta
2,9 % podatku do wojewodztwa
11,8% podatku do panstwa
Data: Tue May 08, 2007 1:16 pm
 
Wątek: Zobacz temat
Odpowiedzi: 1
Wyświetleń 1047

Zobacz cały wątek

Nie mogę znaleźć jaką wpisać stopę% składek na ubezpieczenie zdrowotne
w druku zus dra blokI II poz.04 dla gr zawodowej lekarrzy?
muszę wypełnić DRA od kwietnia 2003 do listopada 2006r
Data: Sob 16 Gru 2006, 22:25
 
Wątek: Zobacz temat
Odpowiedzi: 1
Wyświetleń 2759

Zobacz cały wątek

miki 1997 po pierwsze cenię sobie swój nick, bądź uprzejmy go przeczytać zanim odpiszesz.
Jeżeli cały mój post przeczytałeś tak uważnie, jak mój nick, to mam wytłumaczenie Twojego postu i jego niespójności z tym, co ja na napisałem.
Po pierwsze - coś tam piszesz o niepodważonych zwolnieniach lekarskich, kiedy ja wyrąźnie pisałem o kierowaniu na TWKL po przedstawnieu przez ż-rza druku l-4, jeżeli u Ciebie d-ca bezmyślnie uznawał zasadność takich ocen lekarskich, a później równie bezmyślnie chciał podważać w formie rozstrzygnięć kadrowych własne decyzje, to mogę tylko pożalić się nad jego działaniem.
Nigdzie w swoich postach nie pisałem o innej instacji kontroli niezdolności do służby jak tylko o TWKL, nie wiem skąd wypaliłeś z ZUS, to tylko potwierdza moją wypowiedź z pierwszego zdania - nie czytasz (albo nie rozumiesz).
Reasumując: d-ca ma możliwość weryfikacji wskazań lekarskich opisanych przez lekarza na druku l-4 lub w ks. zdr. ż-rza. zaw. poprzez skierowanie do TWKL. Może to wykonać natychmiast, w chwili, kiedy ż-rz przedstawia "zwolnienie".
Znam dość charakterystyczny przypadek sprzed lat, kiedy d-ca po kolejnym "zwolnieniu" z zapisem powinien leżeć spowodował, że do żołnierza do domu przyjechał lekarz internista, zrobił wywiad lekarski (potwierdził konieczność leżenia, bo akurat miał dodatkowo przeiębienie), za 1-2 dni przyjechali specjaliści związani z leczeniem zgłaszanych przez niego problemów, i na podstawie przedstawionej dokumentacji z dotychczasowego leczenia i opinii służbowo-lekarskiej z opisem zwolnień z ostatnich 3 lat uznali Pana chor. za czasowo niezdolnego do pełnienia zawodowej służby wojskowej na okres 6 mies.
Pan chor. po tych 6 miesiącach gołej pensji (były to czasy, kiedy dodatki dochodziły do 40%), aż do chwili obecnej (minęło wiele, wiele lat) już nie chorował.
W zeszłym roku został zwolniony z zawodowej służby wojskowej Pan kpt. właśnie w taki sposób jak opisałem - nie dostał kolejnego kontraktu, bo jego ciągłe zwolnienia lekarskie nie dawały rękojmi realizacji zadań, zresztą skierowany na komisję przed wyznaczeniem na nowe stanowisko nie zgłosił się na badania.
Obie te sprawy zakończyły się - jedna cudownym ozdrowieniem po wielu latach, druga zwolnieniem, ale jest pośrodku szereg zdarzeń, kiedy RWKL miała odmienną ocenę stanu zdrowia niż lekarz wypisujący druk.
Podejmowanie przemyślanych działań kadrowych prowadzi zarówno do promocji dobrych, jak i do eliminacji złych żołnierzy.
Od 2-3 lat nie ma przpadków powtarzających się zwolnień lekarskich, a przypuszczam, że naprawdę chorzy nie mieliby obaw przed diagnozą i zwolnieniami.
Data: Sro 08 Sie, 2007
 
Wątek: Zobacz temat
Odpowiedzi: 63
Wyświetleń 3559

Zobacz cały wątek

Jakiego rodzaju odwołanie? i czego ma dotyczyć? Jesli reklamacji składek emer-rent to składa się to na specjalnym druku
.......chcociaz sądzę, ze skoro musisz to dzisiaj doręczyć czy osobiście czy poczta to dotyczy to jakiejś decyzji wydanej przez Zus ale wtedy to piszesz chyba normalne odwolanie...... zresztą radzę poszukać czegoś podobnego w necie czy nawet na stronach Zus
Data: Czw 7 Gru 2006, 12:03
 
Wątek: Zobacz temat
Odpowiedzi: 4
Wyświetleń 5332

Zobacz cały wątek

Cytat:1. Wizyta w UM.
Wypełnienie druku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Hmm... wypełniamy w sumie 3 druki (ja, koleżanka, spółka) czy 1 (tylko spółka)?Wypełniacie 2 druki (trzeci druk, to umowa spółki cywilnej)
Ty i koleżanka.

jak one dokładnie mają wyglądać?
- każda z nas wpisuje wszystko na siebie - swój adres domowy, swoją wybraną nazwę, swoje wybrane PKD?


Każda musi napisać dopisek (poza imieniem i nazwiskiem) "Wspólnik spółki cywilnej MAKUMBA s.c (MAKUMBA to przykładowa nazwa)
Każdy podaje swój adres zamieszkania i dodatkowo adres głównej siedziby (może to być adres jeddnej z was, jak również dowolny inny)

- w trzecim druku (na spółkę) co wpisujemy? -


3 druk - to zwykła umowa spółki na papierze: wkłady do spółki, wspólnicy spółki, podział zysków, czas trwania itp...

2. Wizyta w GUS - uzyskanie REGONu.
Każda z nas z osobna musi uzyskać nr REGON czy uzyskujemy go tylko dla spółki?


Uzyskuje go spółka (czyli jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej)

3. Wizyta w US.
Rejestracja VAT - musi to robić osobno czy możemy zarejestrować tylko dla spółki?
Przy okazji jak wygląda sprawa z NIPem - ja swój NIP już mam "prywatnie".


VAT płaci spółka, do urzędu właściwego ze względu na siedzibę spółki
NIP również otrzymuje spółka (formularz NIP-2)

4. ZUS.
Rozumiem, że w przypadku spółki cywilnej musimy rozliczać się osobno? Czy jest możliwość rozliczania tego "wspólnie" - przez jedno konto firmowe, konto spółki? (zresztą o kontach zaraz osobno).


Można wybrać.
Płatnikiem składek może być albo spółka, albo każda z was z osobna - wedle wyboru.

5. Konto firmowe.
Czy musimy zakładać 3 osobne konta firmowe? Ja, koleżanka i konto spółki? Czy możemy posiadać tylko 1 konto (firmowe) - spółki. Konto prywatne każda z nas oczywiście posiada

.

Możecie mieć 1 konto, możecie 7, a możecie 33 - wolny kraj, wolny wybór.

6. Pieczątka.
Nie ma obowiązku wykonywania pieczątki? Oczywiście pieczątka spółki będzie wykonana jak najbardziej, ale pytam znowu o to czy każda z nas musi dodatkowo mieć swoją pieczątek (w sensie swojej DG jeżeli jest konieczne wypełnienie w sumie 3 wniosków o wpis).


Możecie mieć 1 pieczątkę, możecie 7, a możecie 33 - wolny kraj, wolny wybór. Ba (o zgrozo), możecie mieć również ZERO PIECZĄTEK !!! (a to ci dopiero... :)

A tego typu post-poradnik na tym forum na pewno przyda się nie tylko mi.

Tego typu "post-poradnik" występował na tym forum co najmniej kilka razy (a pewnie i dużo więcej niż kilka... sam piszę już chyba 4 raz, ale że ostatnio to było w zeszłym roku, więc...) :))
Data: N, 8 lut 2009, 21:33
 
Wątek: Zobacz temat
Odpowiedzi: 4
Wyświetleń 57

Zobacz cały wątek

Witam w temacie,

Zapewne właśnie tak było. Lekarze zazwyczaj obsługują cywili i czasem zdarzy im się wpisać w prawy górny róg zamiast ,,3,, liczbę ,,1,, czego wynikiem jest właśnie ta kontrola.

Proszę wysłać do ZUS pismo o następującej treści:

Mariusz Kowalski Koziewo dnia 30.09.2008 r.Ul. Nadrzeczna 5 m 8
06 - 234 Koziewo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
II Oddział w Malinowie
Ul. Podolska 21
01 – 112 Malinowo

Do wiadomości: Pani Marzena Kowalska
Starszy Inspektor

ZAWIADOMIENIE

Dotyczy: pisma z dnia 26.09.2008 roku dotyczącego skierowania na badania kontrolne znak sprawy: KNU-0000002762345 - 2008

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 26 września 2008 roku w sprawie skierowania mnie na badanie kontrolne informuję, że skierowanie to zostało zapewnie wyłonione losowo przez system z powodu błędnie wpisanego na druku L-4 przez lekarza kodu (zamiast cyfry numer ,,3” została wpisana cyfra numer ,,1” lub ,,2”).

Oświadczam, iż jestem żołnierzem zawodowym, a tym samym zgodnie z obowiązującymi przepisami nie podlegam kontroli przez ZUS w tejże kwestii.

Na przyszłość w wypadku wypisywania zaświadczenia lekarskiego będę starał się zwracać uwagę na prawidłowość wypełniania druku przez lekarza wystawiającego stosowne zaświadczenie.

Z ostrożności procesowej, iż postępowanie w przedmiotowej sprawie zostanie uznane jako bezprzedmiotowe, a ZUS z racji braku podstaw do kontroli odstąpi od w/w działań wnoszę o wysłanie mi na w/w adres zamieszkania powiadomienia w tej kwestii. W wypadku błędnego rozumowania w tej materii proszę o nawiązanie ze mną pilnego kontaktu telefonicznego pod wskazany powyżej numer telefonu, zapewniając mi tym samym czynny udział w postępowaniu kontrolnym.

Jednocześnie oświadczam, że z przyczyn zdrowotnych nie jestem w stanie stawić się na badanie bez uszczerbku na swoim zdrowiu w terminie podanym przez Państwa. Z uwagi na ten fakt - jeśli postepowanie w przedmiotowej sprawie będzie nadal aktualne proszę o wyznaczenie kolejnego terminu stawiennictwa.

Z wyrazami szacunku

...............................................
Data: Wto 30 Wrz, 2008
 
Wątek: Zobacz temat
Odpowiedzi: 95
Wyświetleń 4663

Zobacz cały wątek

witam, pytanie dotyczy druku Z-3;
w jaki sposób obliczana jest kwota w kol. 6 Informacji o składnikach wynagrodzenia za okresy miesięczne, w przypadku gdy w analizowanym miesiącu występowało zwolnienie chorobowe? ZUS zakwestionował wysokość tej kwoty ze względu na niezgodność z przesłanym RCA
Data: Sro, 01 Październik 2008 19:01
 
Wątek: Zobacz temat
Odpowiedzi: 2
Wyświetleń 322

Zobacz cały wątek

Witam,
Tak czytam tutaj o zarabianiu na allegro i osobom zaczynajacym na allegro podziele sie swoimi doswiadczeniami.
A wiec podstawowa sprawa, po wejsciu do UE nie ma problemu z zarejstrowaniem swojej dzialalnosci poza granicami naszego kraju.Podam przyklad - UK (samolot w dwie strony koszt okolo 500 pln) Potrzebny bedzie adres w UK do korespondencji z Inland Revenue - moze byc skrzynka pocztowa.Wypelnienie druku rejestracji self employed nie powinno zajac dluzej niz 5 minut(mozna to takze zrobic telefonicznie , heh), mozna to uczynic najpozniej do trzeciego miesiaca od rozpoczecia dzialalnosci. Zapyta ktos po co to wszystko ? Powodow jest kilka, najwazniejszy skladka na odpowiednik tutejszego ZUS-u to ... 2.10 funta tygodniowo, czyli rocznie okolo 110 funtow , przy obecnym kursie to 550-max 600 zl rocznie. Kwota wolna od podatku - 5030 funtow ( czyli jakies 25 tys zl rocznie),nastepne 2000 funtow jest opodatkowane na 10% procent a nastepnie od 7000f do 30000 na 20%. Rozliczenie podatkowe robi sie raz do roku(oczywiscie polecam przez internet), a do Polski mozna eksportowac bez rejestracji DG w Polsce cos okolo 30000 euro rocznie(prosze sprawdzic dokladnie na stronach UC).Na VAT sie wchodzi po przekroczeniu obrotu rzedu 60000 funtow
A przy okazji wizyty w UK w celu zarejestrowania dzialalnosci prosze zainteresowac sie dobrami ktore mozna sprzedac na allegro z pewnym zyskiem.To tak w skrocie, zainteresowanych odsylam do prasy polonijnej i portali internetowych gdzie mozna dowiedziec sie znacznie wiecej oraz poznac wiele aspektow zycia i prowadzenia dzialalnosci w UK
Przydala by sie opinia jakiegos prawnika jak to ma sie do osoby ktora na stale mieszka w Polsce, lecz przy obecnych granicach , wszystko jest do ustawienia.Ja mieszkam w UK i moim jednym z dochodow jest wlasnie allegro. Aha , zapomnialem dodac ,ze jesli nie uda sie zarobic w jakims okresie czasu nalezy to podac w rozliczeniu podatkowym i ubiegac sie o zwrot nadplaconej skladki :-). Pozdrawiam z kraju w ktorym prawo nie zmienia sie co miesiac
Zycze wysokich obrotow i jak najmnie kontaktow z polskimi urzedami
Arth
Data: Pn, 5 lis 2007, 23:52
 
Wątek: Zobacz temat
Odpowiedzi: 66
Wyświetleń 12928

Zobacz cały wątek

Proszę o pomoc - o podanie podstawy prawnej na mocy której w druku ZUS RMUA kwota składki zdrowotnej nie wynosi 9% podstawy tylko jest obniżona.
Np. Podstawa do obliczenia zdrowotnego to 1938,67 i składka 163,95. Nie rozumiem skąd się to wzięło. W tym okresie nie było żadnego chorobowego i za skarby świata nie potrafię dojść skąd taka składka (nie jestem księgową)
Data: Wto 22 Sty 2008, 10:43
 
Wątek: Zobacz temat
Odpowiedzi: 2
Wyświetleń 1907

Zobacz cały wątek

Cytat: lokom, ale mnie rozbawiłeś. Jaka komisja lekarska? Skoro żołnierz jest chory to nie może się stawić przed komisją lekarską. Może mi podpowiesz w jaki sposób żołnierza skierujesz na tą komisję? Zawiadomienie wyślesz pocztą? Skoro jest chory to nie może teoretycznie wychodzić z domu -co za tym idzie tym bardziej udać się na komisję lekarską. Do tego ciekaw jestem jak mu udowodnisz symulację? Skoro stawi się na ową komisję i będzie zdrowy to bedzie oznaczać że już się wyleczył.Co do opinii którą teraz pisze się raz na 3 lata -jak ocenisz faceta który jest na zwolnieniu-na jakiej podstawie?Co lepsze facet musi się z opinią zapoznać jeśli się nie zapozna opiniowanie jest nieważne.


Wojtek, ja Cię rozbawiłem??
Być może, słyszałem o śmiechu pigmejów, którym tłumaczono teorię względności.
Mam nadzieję, że nas nie dzielą aż takie różnice.
Jak już pisałem w innym temacie, nie ma czegoś takiego jak żolnierz chory, żołnierz zwolniony przez lekarza, żołnierz niezdolny do czegoś.
Lekarz ocenia stan zdrowia pacjenta, a dowódca jednostki udziela zwolnienia od zajęć służbowych.
Dowódca w każdym czasie może skierować żołnierza do RWKL w celu oceny zasadności opinii lekarskiej wyrażonej na druku l-4 lub wpisanej do ks. zdr. przez lekarza wojskowego (jest to prerogatywa adekwatna do uprawnień pracodawcy w stosunku do pracownika - można wystąpić do ZUS o weryfikację oceny lekarskiej).
Ten sam dowódca tak jak każdy pracodawca ma prawo do kontroli sposobu wykorzystania czasu wolnego udzielonego na podstawie oceny lekarskiej.
A co do opiniowania, to życzę sukcesów żołnierzowi, który zechce odwołać się od opinii zakończonej propozycją zwolnienia, jeżeli będzie w tej opinii stało jak wół, że "w opiniowanym okresie przez okres 100, 200 dni korzystał ze zwolnienia od zajęć służbowych wydanego przez d-cę JW na podstawie wskazań lekarskich. Pomimo pozytywnych orzeczeń RWKL w sprawie zdolności do zawodowej służby wojskowej nie rokuje nadziei na stałą, systematyczną realizację zadań na zajmowanym stanowisku"
Wojtek, nie wiem, gdzie służysz, u mnie takie numery nie przejdą.
Data: Sro 08 Sie, 2007
 
Wątek: Zobacz temat
Odpowiedzi: 63
Wyświetleń 3559